STORMØDE & GENERALFORSAMLING 2019

Styregruppen for Maritime Kulturdage holder Stormøde og Generalforsamling i Magasinbygningen på Fæstningen
tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19:00
Adgang for alle der har lyst til at deltage i maritime kulturdage, og / eller maritimt folkemøde.