Onsdag d.22.08.18

Børnekarneval:

Kl. 09:30 Alle deltagere mødes på Korsør Rådhus
Kl. 10:00  Afgang i samlet optog mod Gryden på Fæstningen

Kl. 18:00
Fyrbåken Koen afgiver signal til opstart af Korsør Sejlklubs onsdags sejlads.
Selve startsignalet foretages med et kanonskud.

Kl. 17:00
Cykeltur med Kurt Rehder
Mødested: Fæstningen.

Kl. 19:00
Rundvisning på Korsør Rådhus
V/ Flemming Erichsen