HOTTEN & TOTTEN

Hotten & Totten er 2 musikanter, fra Korsør, der spiller børnemusik for små mennesker.
Fredag d. 24.08. i gryden på fæstningen. KL: 10 - 10.45
Hotten & Totten har bl.a. de seneste 4 år i "Gryden på Fæstningen”, spillet og sunget for Korsørs Børnehavebørn. Mange vuggestuebørn plejer også at  mødes til "Koncerten for de små" i “GRYDEN” på fæstningen.
Hotten & Totten spiller på guitarer og andre instrumenter.

Hotten og Totten:
Ronny Heicker
Jens Albert Nielsen