MARITIME KULTURDAGE

Foreninger og organisationer, du kan møde på
Fæstnings området lørdag d. 26. august:

Kl. 09:00 Tilmelding til Pålideligheds - Sejlads.

kl. 09:30 Skippermøde Pålideligheds - Sejlads.

Kl. 10.00 Koen brøler og der afgives skud fra bastionen.

Kl. 10.00 Området åben for udstillerne og foreningerne.

Kl. 10.00 Flådestationen åbent hus.

Kl. 10:30 Start Pålideligheds - Sejlads.

Kl. 13.00 Opvisning ved Falck og Korsør ungdomsbrandvæsen –
På kajen ved farvandsvæsenet.

Kl. 14.00 Sejlads med byg din egen båd.

Kl. 16.00 Programmet slutter.

Foreningerne /virksomheder du kan møde:

Magasinbygningen med udstilling af forskellige foreninger

Korsør By og overfarts museum

 Kabeldepotet med 30 udøvende kunstnere,

  Aktiviteter med beredskabet

Marineforeningen åben stue samt sang af foreningens kor

 Lokalhistorisk arkiv

Hoppeborg

Arbejdernes Samaritter forbund

Korsør Radioamatørforening

Korsør modelskibsklub med bassin

Korsør lystfiskerforening

Korsør mini by

Korsør Produktionshøjskole.

Landevejens lystbåde (autocampere)

Falck

Korsør roklub

Korsør sejlklub

Brugerforeningen i fiskerihavnen

Farvandsvæsenet

Politikere

Børns Voksenvenner

Marinebutikken

Flådestationen med åbent hus og skib

 

Foto: Kristian Jensen

 

 

Foto: Kristian Jensen

 

 

 

Foto: Kristian Jensen

 

 

Foto: Kristian Jensen

 

Søndag d.27.08.

Børnene holder loppemarked – Stejlepladsen